Монгол усл Европын аюулгүй байдал, хамтын ажиллагааны байгууллагын бүрэн эрхт  гишүүн болох хүсэлтэй байгаагаа илэрхийлэв. Тус улсын ГХЯ-аас Европын аюулгүй байдал, хамтын ажиллагааны байгууллагын  өнөөгийн дарга, Литвын ГХ-ийн сайд Аудронюс Ажубалист зохих  баримт бичиг  явүүлжээ. Монгол улс байгууллагын бүх тохиролцоо, уургийг хүндэтгэхэд бэлэн байна гэж баримт бичигт өгүүлсэн байна. Шинэ гишүүнийг элсүүлэх асуудлаар Европын аюулгүй байдал,хамтын ажиллагааны байгууллагын  гишүүн орнуудтай  зөвлөлдөн хийж эхлэнэ гэж Ажубалис мэдээлэв. Дэлхийн 56 улс Европын аюулгүй байдал, хамтын ажиллагааны байгууллагад нэгдсэн юм.