Таиланд улсын  ерөнхий- сайд  Йиеглак  Чинават  өнөөдөр  ард түмэндээ    телевизиэр хандаж,  хэлэхдээ  «  сүүлийн  50 жилийн хамгийн хүчтэй усны үер наад захын хэмжэгээр  4-6 долоо хоног үргэлжилж,  нийслэл- Бангкок хот  руу ойртоно» гэж  мэдэгдэж, хотыг   живих аюулаас хамгаалахын тулд  хүч чармайлтаа хамтран тавихыг  уриалав.  Үг  ажил  хийж, усыг  тэнгэс руу чиглүүлэн,   оруулах   хзэрэгтэй. Таиланд  улсад  8-р сар    усны уеэрээс  340 гаруй хун   амь урэгдэж, хэдэн  уйлдвэрийн ажлыг зогсоож,  ялангуяа,Бангкокаас хойт  нутагт оршдог  аж үйлдвэрийн Наванакорн  том бусийг бүрэн  нүүлгүүллээ.. Байгалийн гай гамшигээс  3.3 тэр бум  гаруй долларын хор уршиг  учирлаа.