Саудын Арав  улсын эрх баригчид   83 настай   хүн тайж  Султан ибн Абдель Аль Сауд  эмчилгээ хийж байсан АНУ-д  нас нөхчсөн  тухай зарлав. Дэд ерөнхий сайдын болон    нисэх хүчин, батлан хамгаалалтын сайдын   тушаалуудыг эзлэж байсан тэрбээрээ орноо   зэр зэвсгийн  дэлхийн  том  худалдан авагчийн   нэг  болгоход  шууд оролцлоо. Хаан Абдалла  ибн Абдель  Азиз  Аль Сауд  сүүлийн  үед  өвчтэй байсан  учир  хүн тайж   түүний  үүрэг  удаа дараа гүйцэтгэлээ.  2005 онд  хүн тайж болсон Султан Орос улсад 2007 онд  айлчилаж, ерөнхийлэгч Владимир Путинтай уулзлаа.