Кубанийн казакуудын домогт найрал дууны 200 жилийн ойд зориулсан хөгжмийн хөтөлбөрөө та бүхэндээ толилуулж байна...