Нэг баррель нефтийн үнэ 117 доллар байвал Орос улсын төсөв алдагдалгүй болно гэж Парист 20 улсын санхүүгийн байгууллагуудын удирдагчдын хуралдаанд оролцсон ОХУ-ын сангийн сайдын үүрэг гүйцэтгэгч Антон Силуанов мэдээллээ. Гэвч 2012 оны төсвийн төслийг нэг баррель нефтийн үнийг 100 доллараар бодож зохиосон юм. Төсвийн үлдэгдэл 1,5 хувь болно гэж үзэж байна.