Эдийн засаг нийгмийн асуудлаарх НҮБ-ын ард түмэн, хүн амын департаментийн хэлтсийн таамаглалаар манай гаригийн хүн ам энэ сарын сүүчлээр 7 тэрбум болно. Ийнхүү сүүлийн 50 жил манай гаригийн хүн ам хоёр гаруй дахин нэмэгдлээ. Хөгжингүй орнуудаас болж дэлхийн хүн ам маш хурдан олширч байна. Хамгийн олон хүн Хятад, Энэтхэг улсуудад амьдарч байна. Дээрх таамаглалаас хархад 2100 он гэхэд манай гариг дээр 10 тэрбум хүн амьдрах юм байна.