Арабын Дорнодын шинэ төр засагт санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэхгүй бол тэнд шинэ хувьсгал гарч мэднэ. Марсельд болж байна “их наймын” орнуудын орлогч сайд нарийн зөвлөлгөөнд оролцож байгаа оросын төлөөлөгчдийн тэргүүн ОУ-ын Сангийн яамны орлогч сайд Сергей Сторчак бямба гаригт ингэж мэдэгдлээ. Түүнээс гадна Ливи улсад санхүүгийн бүтэцүүд болон засгийн газар байгуулагдахаас өмнө тус улсын шинэ төр засагт санхүүгийн тусламж үзүүлэхээс ОУ болон гадаадын түншүүд болгоомжилж байна гэж тэр хэлсэн байна.