Нилээд хэдэн бүс нутгийн олон улсын байгууллагууд нэр хүндээ алдаад байгаа  НҮБ-ын  бүрэн эрхийн хэсгээс авч болох юм. Энэ тухай Ярославльд болсон Дэлхийн улс төрийн  их чуулган дээр Орсын ГХЯ-ны тэргүүн асан Игорь Иванов мэдэгджээ. Бүсийн байгууллагын үүргийг бэхжүүлэх хэргтэй байна. Тэдэнд НҮБ-ын бүрэн эрхийн хэсгээс шилжүүлэх хэрэгтэй  гэж тэр хэлжээ. Түүний үзэж байгаагаар энэ нөхцөлд НҮБ-ын дуусаагүй шинэчлэл төдийгүй, бүс нутагт байгаа олон улсын байгууллагуудын бодит чадавхи нөлөөлж байгаа аж. Үүнээс болж НҮБ-ын нэр хүнд буурч, байгуулагын чадавхи ашиглагдахгүй байна гэж Игорь Иванов хэллээ.