Түлхэн унагагдсан ливийн тэргүүн Муаммар Каддафийн хүү Сейф аль-Ислам Триполиос зүүн өмнөд зүгт орших Бани-Валид хотоос гарч явсан байна. Түүнд үнэнч 1000 орчим цэргүүд хамт явжээ. Бани-Валид хотод Сейф аль-Ислам Триполид тавих хяналтаа сэргээх талаар хэлэлцээр хийсэн байна гэж барууны ОНХМХ-үүд мэдээлсэн юм. Удахгүй тус хотыг эзлэж авах ШҮЗ-д Бани-Валид хотын ахмадын зөвлөл өөрсдийн нөхцлийг тавих ёстой.