Орос улс НҮБ-ын АЗ-ийг Ливийн цаашдын байдалд болгоомжтой, нягт нарийн хандахыг яриалжээ. НҮБ-ын Оросын  байнгын төлөөлөгч Виталий Чуркины үзэж буйгаар  Ливид дайны галыг зогсоож, үндэсний эвлэрлийн үйл явцыг эхлэх хэрэгтэй байна. Ливийн дэглэмийн банкны активуудыг хаах асуудлын тухайд оросын дипломат ярихдаа, Ливийн сэргээн босгоход маш их хүндрэлтэй, Каддафийн банкны активууд нь ёроолгүй биш. Хамгийн чухал нь галыг зогсоож, шинэ Ливийг байгуулах ажиллагаанд  ливийн иргэн бүр идэвхтэй оролцох явдал юм.