2009 онд Хятад улсад хил дамнасан хүний наймаатай холбоотой 1,5 мянган хэргийг илрүүлжээ. БНХАУ-ын хуулийн байгууллагынхны үйл ажиллагааны явцад нийт 2000 гаруй хил дамнасан хүний наймааны хэргийг таслан зогсоожээ. “Чайна Дейли” сонинд мэдээлснээр тус улсад гарч байгаа “амьд барааны” гол хэсэг нь Вьетнам, Мьянму, Лаосоос иргэд байна.