Пакистан дэлхийн полимиелитийн томоохон голомт болж мэдэх нь байна. НҮБ-ын /ЮНИСЕФ/ хүүхдийн сангийн мэдээлснээр энэ жил тус улсад тус өвчнөөр өвчилсөн 63 тохиолдол бүртгэгджээ.  Өвчилөгсдийн гуравны нэг нь тус улсын баруун-өмнөд хэсэгт Белуджистанд амьдарч байна. ЮНИСЕФ-ын мэдээлснээр сүүлийн үед Африк болон Азийн зарим орнуудад полимиелитын өвчлөлт ойр ойрхон тохиолдох болжээ.