Цөллөгөнд байгаа Түвдийн засгийн газрын шинэ тэргүүн өнөөдөр Энэтхэгийн хойд Дарамсала хотноо тангариг өргөв. Гарвардын 43 настай эрдэмтэн Лобсанг Сангей цөллөгөнд байгаа түвдчүүдийн улс төрийн шинэ удирдагч болжээ. «Бид Далай ламыг Түвдэд буцаах үүрэгтэй» гэж цөллөгөнд байгаа Түвдийн засгийн газрын шинэ тэргүүн мэдэгдэв. Далай ламыг оролцуулан олон зуун хүн ёслолд байлцав. Өглөө 9 цаг 9 минут 9  секундэд эхлэсэн ёслолыг Далай ламын веб-сайтаар шууд нэвтруулсэн тухай ЭФЭ агентлаг мэдээллээ. Лобсанг Сангей цөллөгөнд байгаа Түвдийн засгийн газрын тэргүүний албан тушаалд Далай ламын залгамжлагч 4-р сард болсон аж. Засгийн газрын тэргүүний  албан тушаалаа орхиж, шашны удирдагчийн үйл ажиллагаанд анхаарлаа төвлөрүүлэхээр шийдвэрлэсэн гэж   Далай лам энэ оны 3-р сард мэдээлсэн юм.