Хятад улсын хүн амын тэн хагас 2023 он гэхэд нийгмийн дунд ангилалд харъяалагдна. Ийм урьдчилсан мэдээг Хятадын нийгмийн ухааны хүрэлэнгээс гаргажээ. Одоо энэхүү үзүүлэлт нь 40 % байна. Дундаж орлоготой хүмүүсийн ихэнхи нь Бээжин, Шанхай хотуудад амьдарч байна. Хятадад нийгмийн дунд ангилал хэрэглээний түвшингийн зарлагаас 37 илүүгүй хувийг зарцуулдаг байна. Одоо Хятад улсын хотуудад тус улсын хүн амын тал хэсэг амьдарч байна.