НҮБ дахь БНАСАУ-ын байнгын төлөөлөгч Син Со Хо АНУ-ыг ПДХС-ийг байгуулан дэлхийд ноёрхох санаа өвөрлөж байна гэж буруушаав. “ПДХС-ийн шинж төлөв болон далайц нь өөрийгөө тодорхойлж байгаа ” тэдний бодит зорилго бол бусад цөмийн өрсөлдөгчдийн дунд цөмийн зэвсгийн амжилтаар  дэлхийд ноёрхох гэсэн бодлого “ гэж хойд солонгосын дипломатч  тэмдэглэжээ. Түүний ярьснаар  одоогийн хурдан хөгжиж буй ертөнцид ПДХС цөмийн зэвсгээр хөөцөлдөхийг өдөөж байна.  Түүнчлэн,  НҮБ-ын Ерөнхий Ассабмлейн чуулган дээр Син Сон Хо  БНАСАУ нь цөмийн зэвсгийг бүр мөсөн устгахын төлөө байгаа гэв. Дипломатч  цөмийн зэвсгийг бүр мөсөн устгах бодлого нь   БНАСАУ- ын дараа дараагийн бодлого байх болно. Хэрвээ бусад орнууд цөмийн зэвсгээс ангижрах бол Пхеньян адилхан татгалзана гэжээ.