Америкийн эрдэм шинжилгээний Dawn зонд Нарны системийн хэр хэмжээгээрээ хоёрт орох Веста жижиг гарагийн тойрог замд амжилттай гарав. Dawn Ангараг,Бархасвадь  гарагуудын хооронд орших жижиг гарагуудын гол бусийн анхны хиймэл дагуул болсон. Энэ зонд 2025 онд жииг гараг руу хийх сансрын нисэгчдийн нислэгт чухал мэдээ баримтыг цуглуулна. Хожим Dawn 2015 онд Церерт хүрнэ. Зонд  маш жижиг гарагийг бусдаас түрүүн судлах юм