Москвагийн эрчимхүчнийхэн амралтын өдрүүдэд 37 хэм хүрэх халуунаар өндөр өндөржүүлсэн байдалд ажиллаж байна. Энэ тухай “Москвагийн  эрчимхүчний нэгдсэн сүлжээнээс”мэдээлэв. Орон нутгийн ОБЯ ны газруудтай холбоо тогтоогоод байна. Шуурхай  ослын-сэргээх ажлын бригад өндөржүүлсэн байдлаар ажиллаж байна. Дэд бүтцийн чухал объектууд болох эрчимхүчний хангамжийн байгуулагуудыг хяналтанд аваад байна. Одоогоор цахилгаан хуваарилах, өндөрхүчдэлийн сүлжээ хэвийн ажиллаж байна.