Хятадын ЗГ мөнгөний ханшны бууралтыг сааруулахтай холбоотой араг хэмжээг авна гэж Хятадын Төрийн Зөвөлийн ерөнхий сайд Вэнь Зябао   өнөөдөр мэдэгджээ. БНХАУ ын ТХ нь  ДНБ-нийг тогтвортой өсгөхөд болон мөнгөний ханш бууралтыг хяналтандаа авахаар арга хэмжээ авах шаардлагатай юм. Энэ тухай БНХАУ ын Трөийн Зөвлөлийн  ерөнхий сайд байнгын хорооны хуралдаан дээр хэлсэн үгэндээ: зорилгуудыг шийдвэрлэхийн тулд санхүүгийн уян хатан болон задгай мөнгөний бодлогыг барих шаардлагатай юм гэжээ. Авч хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээнээс үзэхэд хятад улсад мөнгөний  ханш бууралт үргэлжилсээр байна.  ЗГ мөнгөний ханшны бууралтыг дээд хэмжээнг 4 %  барина гэв. Гэхдээ эхний жагас жилд ханш бууралт 5,4 % байсан төдийгүй сүүлийн гурван сард дээд амжилтанд хүрч 6,4 % болсон юм.