« Энэтхэг  улс  Вишакапатнам хот дахь  усан хөлгийн үйлдвэрт  усанд шумбагч, атомын 2-р хөлгийг бариж байна» гэж « Deccan  Chronicle»   сонин  бичлээ.  Түүний мэдээнээс  үзвэл    гол хэсгийг  үйлдвэрлэсэн  усан хөлөгт зориулсан  цөмийн реакторыг оросын мэргэжилтнүүдийн тусламжтайгаар  үйлдвэрлэжээ. Хөлгийн цахим бүх системыг тэдгээрийн дотор локаторуудыг  энэтхэгийн батлан хзамгаалах саолбарын   үйлдвэрүүдэд   үйлдвэрлэж хөлгийг  2015 онд туршиж мэднэ. Энэтхэгийн усанд шумбагч   цөмийн анхны хөлгийг 2009 онд усанд  орууллаа.  Бас оросын инженерүүдын техникийн тусламжтайгаар  үйлдвэрлэсэн  тус  хөлгийг одоо туршиж байна . Энэтхэгийн  Тэнгисийн цэргийн   хүчийг  ирэх жил  үг  хөлгөөр зэвсэглэнэ.