Орос, АНУ,НАТО-гийн  хамтарсан төсөл ирээдүйд тасархай болж мэдэх юм. Харин хүйтэн дайнаас өвлөн ирсэн стратегийн тогтвортой байдлын асуудлууд нь сөргөлдөөх чанараа алдаж мэдэх юм. Ийм мэдэгдлийг оросын ГХЯ-ны тэргүүн Сергей Лавров “Россия-24” телевизийн сувагт өгсөн ярилцлагадаа тэмдэглэжээ.ЕХ,АНУ-тай визгүй зорчих журмыг тогтоохтой  холбоотой болон дээд хэмжээний уулзалт дээр ПДХС-ийг байгуулах тухай яриа-хэлэлцээний заалтууд болоод  ливийн болон  евробүсийн эдийн засгийн асуудлуудад хандах хандлага зэрэг оросын гадаад бодлогын байгууллагын тэргүүний хариулсан асуултуудын бүтэн биш жагсаалт.  Лавров гол анхаарлыг хамгийн хурц тавигдаж буй Европын ПДХС-ийн тухай яриа, хэлэлцээнд хандууллаа. Сайдын үзэж буйгаар энэхүү төсөл нь цэвэр америкийн аж. Одоо түүн дээр НАТО нэмж орж байгаа аж. Энэхүү төслийн загвар нь “америкийнх” гэдгийг бид ойлггох ёстой юм. Европа нь ялимгүй, нэмэгдэл  хувь нэмэр оруулах төдий юм. Тиймээс Оросын гол яриа хэлэлцээний түнш бол Вашингтон юм. Ерөнхийлөгчийн комиссийн хүрээнд яриа хэлэлцээрийн бүлэг гэж байдаг юм. Одоохондоо яриа, хэлэлцээ нь сууринаасаа хөдлөөгүй байна. Яриа хэлэлцээ нь цэрэг техникийн тодорхой хэсгийн төслийг шийдэхийн тулд  улс-төрийн шаардлагатай  хүрээнд явагддаг-гэж Сергей Лавров ярьж байна.

   Хүрээ нь нилээд хэдэн шинэ чухал элементүүдийг  тодорхойлно. Нэгдүгээрт, энэхүү төсөл нь эрх тэгш, хамтарсан болон нэг талын хийсэн судалгааг үг дуугүй хүлээн авах бус хамтарсан оюун санааны цэргийн задлан шинжилгээний хувь нэмэрт тулгуурлах ёстой юм. Гэхдээ одоогоор энэ нь болоогүй. АНУ тай төлөвлөсөн энэхүү ажил зорилгодоо  хүрсэн. Орос улс илүү найдвартай, алсын хараатай, тууштай түнштэй болсон. Москва үүнийг үнэлж байдаг юм гэж  Лавров үзэж байна.   ЕХ эдийн засгийн байдлын тухай ярихдаа, тэрээр ЕХ-нд Грек, Испани,Португалийн байдлыг зохицуулах  улс төрийн зориг байгаа гэдэгт итгэлтэй буйгаа илэрхийлсэн.  Орос улс нь өөрийн зүгээс “Их 20” өмнө  шийдвэрлэх асуудлуудад  идэвхитэй оролцоно. ГХЯ- ны сайдын үзэж буйгаар хамгийн гол нь Орос улсын БРИКС-ийн орнуудын түншүүдтэй хамт гаргасан олон улсын валютын системийн өөрчлөлтийг эцэст нь хүргэхэд орших ажээ.