“Фукусима-1”АЦС ын ослын бүсэд  далайн 8 метрийн өндөртэй хар салхинаас хамгаалах чадалтай  давалгаан эвдэгчийг барьж дууслаа. Шинжээчдийн үзэж буйгаар  АЦС руу 8 баллтай газар хөдлөлт шингээр гарч мадагүй  байна. Шинэ давалгаан хаагч нь 362 метр урт, өндөр нь 14 метр юм . Үүнийг уг станцын 3- р тогооны  турбины цех болон газрын цацраг идэвхит шингэн хаягдлын санг  хамгаалахын тулд барьж байгуулжээ.