Иран улс өөрийн цөмийн хөтөлбөрийг бусад орнуудтай хэлэлцэхэд бэлэн байна, гэхдээ “зургаагийн” хэмжээнд гэж Ираны парламентын тэргүүн Али Лариджани мэдэгдэв. Спикер” Түүнчлэн Иран нь нилээд хэдэн орнуудын тавьсан “ганцаарчлан” уулзах  ийм маягийн хэлэлцүүлгийг явуулах санаачилгыг сайшааж байна”-гэж нэмж хэлэв.Спикер Лариджани одоогийн Олон улсын уулзалтаар Ираны  цөмийн хөтөлбөрийг хэлэлцэх нь боломжгүй юм гэж ираны тал  үзэж байна гэв. Түүний үзэж буйгаар, АНУ нь Ираныг хэлэлцүүлгийг тус улсыг дарамтлах хэрэгсэл болгон ашиглаж байгаа ажээ.