Москвагийн улсын их сургууль /МУИС/ нийгмийн, улс төрийн хүрээн дэх удирдагчдыг магистрын бэлтгэл хийлгэх хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж эхэллээ. Улс төр судлалын тэнхимийн сэтгэл судлал ба нийгмийн судалгааны кафедрт энэ ангийг нээсэн байна. Эхлээд удирдагчийн талаархи шинжээчдийг бэлтгэхээр төлөвлөж байгаа ба яваандаа сад, депутат, ерөнхийлөгчдийг бэлтгэх болно гэж тус кафедрын эрхлэгч Елена Шестопал хэллээ.