Афганы Саратан сарын эхний өдөр Аюулгүй байдлыг хангахад хариуцлага хүлээх ажлын эхний шатны ажлыг НАТО шилжүүлэх ажээ. Энэ өдөр бол 6-р сарын 22-ны өдөр юм. Эхний шатанд афганы аюулгүй байдлыг хангах  хүчнийхний талд долоон захиргааны нэгж шилжин ирэх юм. Тэдгээрийн дунд  Кабулын хамт, нийслэл орчмын дүүргүүд, Лашкаргах хот болон Гельдмен муж, түүнчлэн Афганистаны хойд хэсгийн  Марази-Шариф хот байгаа юм. Афганы ЗГ-ын болон НАТО-гийн командлалын төлөвлөсний дагуу шилжүүлэх үйл ажиллагаа 2014 оны эцсээр дууссан байх юм.