2011 оны эцэс хүртэл тойргийн замын  ГЛОНАСС бүлэглэлийн бүрэлдэхүүнд багтдаг бүх хиймэл дагуулын до 24 хүрэх ажээ.  Үүний дараа энэхүү систем нь бүх дэлхийг эзэмдэх гэнэ. Энэ тухай Орос улсын ЕС Владимир Путин 2012-2014 оны улсын төсвийг бүрдүүлэх хуралдаан дээр мэдэгдлээ. Одоо оросын хиймэл дагуулын системийн чиглүүлэгчээр 23 хиймэл дагуул ажиллаж байна.