ЕХ нь өөрийн Рим дахь лабораториос европд хурц гэдэсний халдвар тарьсан гэдэсний халдварын орос улсад ирүүлжээ.  “Судалгаанаас  үндэслэн авсан бусдын  халдварын мэдээллийг авах нэг өөр,  халдварын иш үндэстэй өөрөө ажиллах бас өөар” гэж Орос улсын ариун цэврийн ерөнхий эмч Геннадийн Онищенко ням гаригт мэдэгдлээ. Орос улсад 6-р сарын эхэн үеээс ЕВропын Холбооны орнуудаас хүнсний ногоо оруулах хоригийг тавиад байгаа юм.  Ийм хориг тавих болсны шалтгаан нь европын нилээд хэдэн орнуудад болон Герман улсад гэдэсний халдварт өвчин гарсантай холбоотой юм. Хэрвээ ЕХ аюулгүй байдлын баталгаа өгөх юм бол Орос улс европын хүнсний ногоог тус улсад оруулахад бэлэн байгаагаа мэдэгдэж байсан юм.