Дэлхийн банк ОУ-ын 4 тэрбум долларын төслүүдийг санхүүжүүлэхэд бэлэн байна. Тус банкны удирдах захирал Нгози Оконьи-Ивела, Санкт-Петербургт оросын Сангийн яамны сайд Алексей Кудринтэй  хийсэн уулзалтынхаа дүнгээр ингэж мэдэгдсэн байна. Банк зөвхөн санхүүгийн тусламж үзүүлээд зогсохгүй “судалгаа явуулахад дэмжлэг үзүүлэх болон туршлага, мэдлэгээ хуваалцахад” бэлэн байна гэж тэр хэлсэн байна.