Оросын Онцгой байдлын яамны тэргүүн Сергей Шойгу Москвад сэтгүүлчидэд мэдээлэхдээ Сибирийн орон нутгийн эрх баригчдийн болон Онцгой байдлын яамны ангиудын идэвхтэй ажиллаганы үр дунд бус нутагт гарсан түймэрүүдтэй холбоотой нөхцөл байдлыг хэвийн болгосныг тэмдэглэв. Сайдын хэлснээр тэймэр гарсан 30 мянга гаруй га талбайг долоо хоногт багасгаж 3 мянган га болгожээ. Гэхдээ Буриад, Якут улсууд, Хабаровын хязгаарт түймэр тогтворгуй юм. «Манайд гарсан түймэрүүд хот тосгодод болон эдийн засгийн барилгануудад заналхийлэхгүй» гэж Сергей Шойгу мэдэгдлээ.