Ираны цөмийн бух барилга байгууламж олон улсын шинжээчид түүний дотор олон улсын зургаан зүүч (НУБ-ын АЗ-ийн байнгын гишуун таван улс ба Германийн) шалган байцаах ажиллагаанд нээлттэй байна гэж өнөөдөр Тегеранд ГХЯ-ны тэргүүн Али Акбар Салехи мэдэгдлээ. Түүний хэлснээр бол үрьд өмнө ийнхүү нээлттэй  байгаагуй. « Гэвч бид  Ираны цөмийн хөтөлбер дан энх тайван чиглэлтэйг иш үндэс болгож байна» гэж сайд хэллээ. Тэрээр Астанад хийсэн ШХАБ-ын дээд хэмжээний үүлзалтыг нааштай үнэлэв. Ялангуяа дээд хэмжээний уулзалтын хүрээнд Орос Хятадын удирдагчидтай хийсэн уулзалт их үр бүтээлтэй болсон гэж Салехи үзэж байна.