3-р сарын 11-нд  газрын хүчтэй хөдлөлтөөс,  далайн хар салхинаас   нэрвэгдсэн  хүмүүсийн дурсгалд зориулсан эмгэнэлт өслолыг  Япон улсад  өнөөдщер  хийж, 3 сарын өмнө  зүүн- хойт  нутгийн  газар дор  эхний  түлхэц гарсан  14 цаг 46 минутат   хүмүүс  нэг  минут дуугүй зогслоо. Японы өрөнхий- сайд Наото Кан   байгалийн гай гамшигаас нэрвэгдсэн  Ивата мужийн районуудад өнөөдөр ээлжит  удаа очиж, тэдгээрийг  сэргээх ажлыг   хянан шалгав.   Гай гамшигаас  амь  урэгдсэн  хүмүүсийн буртгэлд  15400 хүний нэр  бий. 8 мянга гаруй хун сураггуй байна.