Өнөөдөр Сочи хотод 2014 оны  Паралимпийн тоглолтуудын нээлт эхлэхэд 1000 өдөр үлдэж буйд зориулан баяр ёслолын ажиллгагаа болно. Тусгай бүтээсэн буцаан тоолох хуанлийг тус хотын “Морской вокзал” талбай дээрх самбарт байрлуулсан бөгөөд Өвлийн Олимпийн  эхлэх тэр өдөр хүртэл өдөр, өдрөөр хорогдох юм. Бэлэгдлийн чанартай энэхүү арга хэжмээнд нэртэй тамирчид мастер –классын  сургалт явуулна. Түүнчлэн паралимпийн тоглолтуудыг зарим нэг төрлүүдийн  тоглолтуудаас үзүүлэн тоглолтуудыг толилуулах ажээ.