НАТО- гийн ерөнхий нарийн бичгийн дарга Андерс Фог Расмуссен нь Орос НАТО-гийн ПДХС-ийг бие биений эсрэг чиглүүлэхгүй байх улс төрийн баталгааны тухай гэрээг  боломжтой гэж үзэж байна.  “Улс төрийн зарчмуудар гэрээ байгуулснаар  итгэлцэл болоод  ирээдүйн хамтын ажиллагааны зорилтуудыг  бэхжүүлэх юм” гэж  Орос-Нато-гийн Брюссельд болох Батлан хамгаалах яамны сайдын түвшингийн уулзалтын өмнө «Коммерсант» сонинд гарсан нийтлэлд дурьджээ.