Сибирьт байгалийн түймэртэй тэмцэх ажил үргэлжилж байна. Өнгөрсөн нэг хоногт  шинээр 20 голомт бүртгэгдээд байна. Өнөөдрийн байдлаар 163 түймэр 39 мянган га талбайг эзлээд байна гэж Оросын Онцгой байдлын яамнаас мэдээлжээ.