ОУ-ын ерөнхий сайд Владимир Путин, эмийн болон эмнэлэгийн аж үйлдвэрийг хөгжүүлэх улсын хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд идэвхтэй оролцохыг ОШУА-д даалгалаа. Будкерийн нэрэмжит Цөмийн физикийн хүрээлэнгийн сибирийн эрдэмтэд болон москвагийн хэд хэдэн хүрээлэн хурдасгагч багажийг зохион бүтээсэн бөгөөд одоо эмнэлэгт хэрэглэж байна гэж ОШУА-ын ерөнхийлөгч Юрий Осипов ерөнхий сайдад ярьсан байна. “Одоо хэрэглэгдэж байгаа хэдэн зуун багжийн тухай ярьж байна гэж” тэр тайлбарласан байна.