Америкийн ПДХ системийг Европын зарим нэг орнуудад байрлуулж байгаа ажиллагааг зогсоох хэрэгтэй гэж Төрийн Думын олон улсын байнгын хорооны дарга Константин Косачёв  мэдэгдлээ.”Иймэрхүү ажиллагаа ОУ, НАТО болон ОХУ, АНУ-ын хооронд итгэлцэлийг бэхжүүлэх үйл хэргийг таслахад хүргэж мэднэ” гэж Косачёв хэлсэн байна. Еврод дахь ПДХ системийн элементүүд нь ОУ-ын эсрэг чиглээгүй ч  одоо байгуулж байгаа практик үйл ажиллагаагаа даруй зогсоох шаардлагатай байна гэж тэр үзэж байна.