Сахалинд цацраг идэвхжилтийн өндөржүүлсэн хяналтыг цуцаллаа.  Өнгөрсөн 3-р сард Японы “Фукусима-1 “ АЦС-ын осолтой холбогдуулан энд хяналт тогтоосон байсан юм. Бүс нутгийн ус цаг уурын станцууд ажлын хэвийн дэглэмд буцаж ороод байна гэж  орон нутгийн захиргаанаас мэдэгджээ.