Энэ оны хоёрдгууар хагаст Орос улсын мөнгөний ханш бууралт 1,5 % байх нь. Ийм таамаглалыг өнөөдөр Оросын  Төв  банкны тэргүүн Сергей Игнатьев Санкт-Петербургэд  болсон олон улсын банкны конгресс дээр дэвшүүлжээ. Тэрээр мөнгөний уналтыг барихын тулд мөнгөний хатуу бодлого явуулах зорилготойгоо зарлан, эдийн засгийн өсөлтийг хангахын тулд бололцоотой бүхнээ хийнэ гэж цохон тэмдэглэв.