Сибирийн байгалийн түймэр өнгөрсөн хоногийн дотор 300 га газарт тархжээ.  Оросын ОБЯ ны хэвэлэлийн албанаас мэдээлснээр 980 га газар 52 түймрийн голомт илрээд байна.  Түмрийг унтраах ажилд 1000 гаруй хүн , 300 нэгж техник дайчилаад байна. Шинээр түймрийн голомт  гарч буйг илрүүлэхийн тулд ойн хамгаалалтын газрын нисэгчид 22 удаа агаарт хөөрчээ.  Ой модонд орохыг хязгаарлах, түймрийн байдлыг  хянахын тулд 1500 хөдөлгөөнт болон суурин постуудыг гаргаад байна.