АНУ-ын сангийн сайд Тимоти Гайтнер ОУВС-ийн тэргүүний үүрэг гүйцэтгэгчийг томилох  шаардлагатай гэж үзэж байна. Түүний үзэж байгаагаар АНУ-д баривчлагдаад байгаа одоогийн тэргүүн Доминик Стросс-Кан нь өөрийн ажлаа гүйцэтгэх боломжгүй байгаа гэжээ.