Ирэх сонгуулийн “Нэгдсэн Орос улсын намын хөтөлбөр” Бүх Оросын  ардын фронтын /БОАФ/ бүх нэгжүүдэд хэлэлцэгдэнэ гэж Ерөнхий сайд Владимир Путин  байгууллагын гишүүдтэй хийсэн уулзалтан дээр тэмдэглэв. “Нэгдсэн Орос улс нам, улс төрийн болон нийгмийн хүчийг төвлөрүүлэх зорилготой байгуулагджээ. Путин БОАФ-ын үзэл  санааг орос улсын ерөнхийлөгч Дмитрий Медведев дэмжисэн гэж мэдэгдэв. “Нэгдсэн Орос улс намын” ардын фронтыг Путин тус намын Волгоградад болсон бага хурлын үеэр байгуулах санал гаргасан юм.