Өнөөдөр 5-р сарын 7-ны өдөр Орос улсад Радиогийн өдрийг тэмдэглэж байна. Энэ өдрийг оросын нэрт эрдэмтэн Александр Поповын радиог зохион бүтээсэн 50 жилийн түүхэн жил 1945 оноос тэмдэглэх болжээ.  Орчин үед радио маш их ач холбогдолтой юм. Радио нь хэрэглэгчдэд хамгийн ойр, эрчтэй хөгжиж буй ХМХ юм.  Радиогийн жинхэн мөн чанар хүмүүстэй ойр дотно харилцдагт оршиж байдаг юм.Энэ нь түүнийг хамгийн ардчилсан мэдээллийн хэрэгсэл болгосон юм. Ингэхдээ бий болж буй шинэ мэдээллийн хэрэгслүүд нь түүнийг өөрчлөгдөхийг шаардахуйн зэрэгцээ тэр ойрын иирээдүйд магадгүй Интернет рүү орох байх.  Радиогийн хөгжилд “Оросын дуу хоолой”компании нь  маш их үүрэг гүйцэтгэж  байдаг бөгөөд  гадаадын 44 хэл дээр, дэлхийн 160 оронд нэвтрүүлгээ явуулдаг юм. 

Гэрэл зураг