Тээврийн хэрэгсэлийн техникийн үзлгийг 7-р сарын 1-н гэхэд хялбаршуулах буюу бүрмөсөн өөрчлөхийг ОУ-ын ерөнхийлөгч Д.Медведев даалгалаа. Еранхийлөгчийн даалгаврыг биелүүлэх ёстой хүмүүс нь засгийн газрын дэд ерөнхий сайд Игорь Шувалов, ДХЯ-ны сайд Рашид Нургалиев нар юм. Техникийн үзлгийг зохион байгуулах үед иргэдийн эрхийг зөрчиж байгаа тохиолдол гарсан учраас ийм арга хэмжээ авах саналыг төрийн тэргүүн гаргасан байна.