Хөдөлмөрчдийн  баяр Майн-1,  5-р сарын 9-нд тэмдэглэх  Ялалтын баяруудыг тохиолдуулан Орос  улсын ерөнхийлөгч Дмитрий Медведев Эх орны Дайнд оролцсон ахмад дайчид болон аж үзйлдвэрийн салбарын  ажилчдад Төрийн дээд шагнал гардуулав. Шагнагдагсдын дотор салбарынхаа  шилдэг ажилчид байна.  Олон ажилчид  Хүндэт, Найрамдлын одонгуудаар шагнагдлаа. Бүх бүс нутгаас хүрэлцэн ирсэн хорь орчим шагнагдагсдын дотор машинист экскаваторчин, монтажчин, ган хайлуулагч, саальчин, тракторчин, цаа бугачин байна.