Хятад улсад түр хугацаагаар болон байнгын амьдардаг 600 мянга орчим гадаадын иргэн байна. Энэ тухай энд нийтлэгдсэн  бүх хятадын 6-р хүн амын тооллогын дүнд дурджээ. Хятад улсад амьдарч байгаа хамгийн олон хүнтэй улсаар Өмнөд Солонгос эхний байранд оржээ. Тэдний тоо 120 мянга гаруй байна. Дараа нь АНУ бөгөөд  70, 0 мянга гаруй аж. Японы 66,0 мянган иргэд Хятад улсад амьдарч байна.  Бүх хятадын 6-р хүн амын тооллого нь тус улсын хувьд анх удаа гадаадын иргэдийг тоолсон тооллого боллоо.