НҮБ-ын АЗ дахь Орос улсын байнгын төлөөлөгч Сирийн  байдал нь олон улсын энх тайван, аюулгүй байдалд ямарч аюулгүй  тул энэ орны дотоод хэрэгт хөндлөнгөөс эс оролцохыг уриалав. “ Бидний төсөөлж буйгаар Сирийн дотоод бодлогын асуудалд хөндлөнгөөс оролцож, хэн нэгний бэлэн жорыг юм уу , эсвэл аль нэгэн талд оруулахыг тулган шардах нь бүс нутгийн бодит аюулгүй байдлыг бий болгоно” гэж 4-р сарын 28-нд  НҮБ-ын АЗ-ийн дэргэдэх Оросын байнгын төлөөлөгч Александр Панкин хэлэв.  Тэрээр тэмдэглэхдээ Сирийн зарим жагсагчид  болон зарим бусад орнууд “тус улсын байдал хурцадхад хүрвэл олон улсын хамтын нийгэмлэгийн тусламж ирж, тэдний талд орно гэж нээлттэй найдаж байгаа” гэв. Панкин ийм аюултай үйл явдлыг өрнүүлэхгүй байхыг уриалав.