Белорусс улсад нийлүүлж байгаа оросын нефтийн бүтээгдэхүүний татварын талаархи маргаанаа зогсоож ОУ-ыг шүүхэд өгсөн байсан өргөдлөө Минск буцааж авсан байна. ТУХН-ийн орнуудын Эдийн засгийн шүүх дээр Белорусс улсын ХЗЯ-ны сайд Виктор Голованов энэ тухай мэдэлэлээ. Хариуцагч этгээдийн төлөөлөгч Юрий Любимов энэ шийдвэрийг сайшаагаад 2011 оноос эхлэн Минскийн нефтийн бүтээгдэхүүний экспортын татварыг ОХУ-ын  төсөвт оруулдаг болсон тул Белорусст зориулсан оросын нефтийн татварыг өөрчилсөн юм гэж мэдэгдлээ.