“Дэлхийн цагирган гал “ экспедицийн гишүүд Мексикийн баруун хэсгийн Колима галт уулыг эзэмдэв. Тэд хоёр цэгийн хамгийн өндөр цэг болох  Невадо-де –Колимогийн 4240 метрийн өндөрт гарчээ. Хоёр дахь оргил цэг болох Фуего-де –Колимад гарахдаа зөвхөн 3500 метрийн өндөр л гарсан байна. Ингэхдээ тэд 300 метр дээш гар чадаагүй ажээ. Дээшээ  хүрч чадаагүйн шалтгаан нь энэхүү  хайрхан үе үе хийн үүл, үнс хаяж байжээ.  Уг экспедиц нь олон жилийн турш  дэлхийг тойрон , тив дамжин ,  галт уулын бүсээр аялаж байгаа аж. Багийн бүрэлдэхүүнд 19 орны төлөөлөгчид ордог төдийгүй Орос улсын тамирчид бас бий. Тэдний нийтдээ 70 мянга гаруй км замыг  туулжээ.