Ойрын үед оросын цэргийн дүрэмт хувцаст нэгэн  шинэ зүйл нэвтрэх нь. Батлан хамгаалах яаманд мэдээлснээр: агаарын болон десантны  цэрэг , офицер болон АЦХ-хэнд зориулан  цэнхэр өнгийн /берет/ дугуй малгай, Усан цэргийн флотын  цэргийн байлдааны ажиллагаанд зориулан хар өнгийн , хуурай замын болон бусад төрлийн анги нэгтгэлүүдэд хамгаалалтын өнгөтэй малгайг өмсгөх болжээ. Эдгээр малгайнууд нь цэргийн уламжлалт шовгор  малгайг орлох юм.  Тавдугаар сарын 9- нд Москвад  болох ялалтын баярын параданд оролцох цэргүүд  хээрийн ажиллагааны  шинэ өмсгөлөө малгайн хамт өмсөж жагсах ажээ.