Японы “Фукусима-1 АЦС-ын  орчмын далайн усны цацрагийн йодын хэмжээ хэмжилт хийж эхэлснээс хойш дээд хэмжээнд хүрлээ. АЦС-ын оператор компани ТЕРСО  мэдээлэлдээ цацраг идэвхит йод-131 ийн   хэмжээ нь Минамисома хотын эрэг хавьцаа /өртөөнөөс 15 км зайд/ хэвийн хэмжээнээс 23 дахин илүү байгаа аж.