Орос улс сансрын нисгэгчтэй шинэ үеийн хөлөг бүтээнэ.Хөлөг  нь буух үедээ түүнд суулгасан хөдөлгөөнийг удирдах системийн туслалцаатайгаар “Союз” хөлгөөс арав дахин нарийн товлосон газартаа буух юм. Түүний хэд хэдэн шинэ төрлийг сарны  тойргийн орчмын  замын нислэгт болон сансрын төхөөрөмжийн эвдрэл болон тойргийн замаас гарсан хиймэл дагуулын төдийгүй сансрын хог хаягдлын томоохон хэсгийг илрүүлэхийн тулд зохион бүтээх болно. “Энергия” сансрын корпораци энэ хөлгийг бүтээхээр тендерт ялсан аж.